AKTUALITY

MŠK Senec získalo dotáciu na projekt

MŠK Senec získalo v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu na rok 2021 dotáciu na projekt: Skvalitnenie materiálno-technického športového vybavenia MŠK Senec. Výška dotácie bola 3 800 EUR.

Vážení tréneri, vedúci mužstiev, rodičia,

v pondelok 11.5.2020 sa konala schôdza vedenia klubu s realizačnými tímami mužstiev. Okrem iného prebehla diskusia ohľadom aktuálnej situácie s financiami. Zrejme ste postrehli, že na základe rozhodnutia vlády, mestá …