Mládežnícky športový klub Senec vyhlasuje:

VÝZVU NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
v rámci verejnej obchodnej súťaže v zmysle § 281 až § 288 Obchodného zákonníka na stavebné práce s názvom:
NAFUKOVACIA ŠPORTOVÁ HALA SO ZÁZEMÍM

Technická miestnosť
Návrh Zmluva o dielo Nafukovacia šport. hala Senec
PD Nafukovacia sportova hala
Výkaz-výmer, Nafukovacia športová hala so zázemím, VOS, MŠK Senec
Výzva na predloženie cen. ponuky, nafukovacia šport. hala, Senec
sprava svetlotechnika