Mládežnícky športový klub Senec vyhlasuje:

VÝZVU NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
v rámci verejnej obchodnej súťaže v zmysle § 281 až § 288 Obchodného zákonníka na stavebné práce s názvom:
NAFUKOVACIA ŠPORTOVÁ HALA SO ZÁZEMÍM