Mládežnícky športový klub Senec vyhlasuje:

VÝZVU NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
v rámci verejnej obchodnej súťaže v zmysle § 281 až § 288 Obchodného zákonníka na stavebné práce s názvom:
NAFUKOVACIA ŠPORTOVÁ HALA SO ZÁZEMÍM

Technická miestnosť
Návrh Zmluva o dielo Nafukovacia šport. hala Senec

Vyhodnotenie VOS
PD Nafukovacia sportova hala
Výkaz-výmer, Nafukovacia športová hala so zázemím, VOS, MŠK Senec
Výzva na predloženie cen. ponuky, nafukovacia šport. hala, Senec
sprava svetlotechnika

Zmluva o dielo, športová hala
Dodatok 1, ZoD športová hala
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu
Dodatok č. 1 k Zmluve o príspevku
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo