Horný rad zľava:
Karol Kubela, Dávid Pyšný, Timotej Šipoš, Lukáš Benko, Ján Glasa, Martin Jaďuď, Adam Balogh, Samuel Reisenbuchler, Lukáš Jankura
Dolný rad zľava:
Vedúci mužstva – Marcel Jankura, Adam Vietoris, Timotej Turáni, Štefan Dóci, Samuel Muller, Lukáš Šipoš, Adrián Sipos, Miroslav Végh, Matúš Balúch, Tréner – Patrik Szabo