MŠK Senec získalo dotácie z BSK na dva projekty

MŠK Senec získalo v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu na rok 2023 na projekt: “Šport pre všetkých” dotáciu vo výške 3 900 EUR.

Z dotačného programu BSK dotačná schéma: Individuálna dotácia z BSK získalo na projekt: “Medzinárodný futbalový turnaj MŠK Senec – 22.ročník” dotáciu vo výške 3 000 EUR.