MŠK Senec získalo dotáciu na projekt

MŠK Senec získalo v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu na rok 2021 dotáciu na projekt: Skvalitnenie materiálno-technického športového vybavenia MŠK Senec. Výška dotácie bola 3 800 EUR.