Horný rad zľava:
Tomáš Huszár (tréner U12), Sebastián Matis, Artur Pálinkáš, Milan Tužinský, Patrik Poór, Matej Červenák, Oliver Palkovič, David Predmerský, Oliver Pomšahár, Marko Sedlák, Ján Šušaník (vedúci družstva)
Dolný rad zľava:
Damian Bulavčiak, Šimon Pásztor, Leo Algayer, Timur Čizmazia, Richard Rezsňák, Aleksander Topolski, Marcel Ondrík, Lukáš Šušaník