Horný rad zľava:
Slavomír Tvrdý, Ján Miartuš, Samuel Piroška, Martin Méry, Samuel Mihok, Nicolas Kováč, Marko Martinkovič, Filip Zemánek, Sebastián Horváth, Charlie Zelenka
Dolný rad zľava:
Samuel Adamec, Tomáš Konečný, Filip Peško, Karol Zelenka – tréner, Zora Kováčová – vedúca mužstva, Jakub Soós, Tibor Katona, Roman Zelenčuk